Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Opdrachten Voorbeelden van opdrachten

Stadsdeel Amsterdam Centrum – veranderen en overbruggen
De afdeling Sociaal economische ontwikkeling van de sector kan beter presteren naar wethouders en andere afdelingen. De opdrachtgever wil de vingers achter het probleem krijgen en heeft behoefte aan een veranderaanpak. Waarbij harde ingrepen niet uitgesloten zijn. Ook lopen een aantal financiële processen ondoorzichtig. Dit leidt tot onvoorziene overschrijdingen en opmerkingen van de accountant. Het lijkt alsof het integraal management niet voldoende van de grond komt. Vraag was: doe concrete verbetervoorstellen en voer ze in.

Stadsdeel Amsterdam Zeeburg – overbruggen en projectregie
De algemene vraag was: geef leiding aan de sector en besteed extra aandacht aan de afdeling communicatie en facilitaire zaken. De specifieke vraag was: neem de projectregie op je van het project ‘Verbetering begroting 2009’. Werk hierbij nauw samen met de projectleider, tevens hoofd planning en control.

Stadsdeel Amsterdam Zeeburg – reorganiseren en overbruggen
Een nieuwe integrale beleidsafdeling (fysiek en sociaal beleid in 1 afdeling) bestaat al enige tijd als pilot. De opdracht was de visie op de afdeling en de structuur van afdeling nader te bepalen en de situatie te formaliseren in het kader van een stadsdeel breed reorganisatieplan. Het betrof structuurverandering en cultuurverandering samen.

Pieter Baan Centrum (Utrecht) – coaching van teams in een zware en stressvolle werkomgeving
Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrische observatiekliniek en huis van bewaring. Opdrachtgever: Birgitte Borsch – afdelingshoofd Pieter Baan Centrum Opdracht: teamcoaching voor vier teams van groepsleiders met als doel:

  • Meer werkplezier;
  • Meer grip op de eigen taken en verantwoordelijkheden;
  • Het loskomen van oude, niet functionele gedragspatronen en een betere manier van communiceren ontwikkelen;
  • Teams voorbereiden op nieuwe werkwijze en veranderende teamsamenstelling.
Opdracht uitgevoerd samen met Marie-Claire Dassen (Dassen Training en Advies).

Gemeente Rotterdam – adviseren en begeleiden tijdelijk innovatieteam kindvriendelijke wijken
Opdracht: Rotterdam wil de stad aantrekkelijker maken voor kinderen, ouders en verzorgers. Een projectteam waarin alle diensten van de gemeente in vertegenwoordigd waren kreeg de opdracht innovatieve concepten te ontwikkelen voor kindvriendelijke wijken. De vraag: adviseer ons over het procesontwerp om tot innovatie te komen en ondersteun ons bij de realisatie van onze opdracht. Lees hierover het artikel van Petra Kalden ‘Onvoorspelbaar, dus onstuurbaar?’

NOvAA (Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs) – corporate governance en inrichting werkorganisatie
Opdracht: adviseer over nieuw bestuursmodel en inrichting van de werkorganisatie De opdracht bestond uit de volgende onderdelen:

  • Licht het huidige bestuursmodel door in het licht van de lange termijn strategie van NOvAA en in het licht van nieuwe inzichten in ‘corporate governance’ en doe en voorstel voor een nieuw bestuursmodel en bemensing van het bestuur.
  • Maak een plan voor de nieuwe inrichting van de werkorganisatie waarin meegenomen wordt het ontwikkelen van een commerciële tak.
Opdracht uitgevoerd met Geert Ronduite van De Galan en Voigt.

Gemeente Rheden – fundamentele herijking contractrelatie met Welzijnsorganisatie
De opdracht was: ontwikkel in samenspraak tussen de gemeente en welzijnsorganisatie een model voor proces en resultaat van contractfinanciering. Doel is de dienstverlening van de welzijnsorganisatie zichtbaar en meetbaar af te stemmen op het sociaal beleid van de gemeente. Bouw hierbij voort op je ervaring met onderzoek naar de standaardisering van welzijnsdiensten.

Gemeente Rotterdam - Toolkit verbeteren beeldvorming
Hoe kunnen we de negatieve beeldvorming over het VMBO onderwijs verbeteren?Lees verder

Ministerie van Economische Zaken - Het Tigertraject
Onderdeel van onze missie is het stimuleren van vernieuwingszin in alle sectoren van de economie. Creativiteit bij het ontwikkelen van ons beleid vinden we belangrijk. Leidt een groep mensen op in onze organisatie om creatieve processen te faciliteren.Lees verderBeeldimpressie

De Jong Incasso- en Rechtskundig Adviesbureau B.V. - Jongleren
Ons familiebedrijf is in hoog tempo gegroeid. Hoe kunnen we al onze 110 medewerkers betrekken bij de uitdagingen waar we voor staan?Lees verder

Achmea FBTO - Van basistraining tot Planeet 11
Leer ons creatieve processen in te zetten bij vraagstukken in de organisatie .Lees verderBeeldimpressie