Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Profiel Vernieuwing realiseren

Dat doen we door verbazing te ontketenen. Bijvoorbeeld over de groeikracht van een team. Doordat ze hun creatieve competenties handen en voeten kunnen geven. Omdat je dat kunt leren.
Dat doen we door vernieuwing in het hier en nu te laten ontstaan. Bijvoorbeeld door met bouwmaterialen letterlijk een nieuwe visie te bouwen. Omdat je pas weet waar je aan werkt als je het kunt begrijpen, ofwel vast kunt pakken in een beeld.
Dat doen we door grenzen te zoeken en patronen te doorbreken. Bijvoorbeeld door de tango letterlijk samen te brengen met de kunst van leiderschap. Omdat leren via de ervaring gaat en vakinhoudelijke patroondoorbreking tot vernieuwende inzichten leidt.

Klik hier voor voorbeelden van opdrachten van Ateliers voor Vernieuwing.