Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Publicaties ‘Ideeënmanagement. Gebruik ideeën, motiveer mensen’.

Ideeënmanagement is een effectief antwoord op de vraag hoe vernieuwing in een continue proces organisatiebreed kan worden vormgegeven. Het geeft richting aan het creatieve potentieel van medewerkers, ten dienst van de organisatiedoelen. Mits goed verankert en breed gedragen bevordert ideeënmanagement de arbeidsmotivatie, vergroot het efficiency en levert het flinke besparingen op.

ISBN 90 5414 0755
Uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Petra Kalden in opdracht van InAxis en in samenwerking met Ernst de Lange en Sjoukje Kuperus, Belastingdienst.
2004

De publicatie is hier te downloaden.


‘Ideeënmanagement. De winst van innovatieve denkkracht en betrokkenheid’

Artikel van Petra Kalden in het tijdschrift Kwaliteit in Beeld.
2005

Lees hier het artikel.